.


Energetska obnova zgrade Srednje škole Glina na adresi Frankopanska ulica 30, Glina:

Predmet ovog projekta je energetska obnova Srednje škole Glina. Projektom će se provesti aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energije zgrade što će rezultirati povećanjem ugode boravka učenika i djelatnika škole uz smanjenje potrošnje energije, povećanje stupnja ekološke efikasnosti. Provedba mjera energetske učinkovitosti podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća izmjenu PVC stolarije,  izvedbu toplinske izolacije vanjskog zida, poda prema tlu, krova iznad grijanog prostora, toplinsku izolaciju stropova prema negrijanom prostoru. Predložene mjere energetske učinkovitosti ukupno rezultiraju smanjenjem potrošnje toplinske energije i to za QH. nd 204.348,00 kWh/god ili 50,43% a ušteda primarne energije iznosi  31,58% odnosno za Eprim 36.388,92 kWh.

 

Vrijednost projekta: 5.346.493,99 kn

EU potpora: 3.200.200,89 kn

Završetak projekta: travanj 2021

 


Energetska obnova zgrade OŠ Jasenovac na adresi Ulica Braće Radić 145, Jasenovac:

Predmet ovog projekta je energetska obnova zgrade osnovne škole Jasenovac koja se nalazi u Jasenovcu na adresi Ulice Braće Radić 145 na k.č.br. 2788/2, k.o. Jasenovac. Projektom će se provesti aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energije predmetne zgrade što će rezultirati financijskom uštedom te povećanjem ugode boravka djelatnika i učenika škole uz smanjenje potrošnje energije za grijanje i povećanje stupnja ekološke efikasnosti. Ukupna emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 152.619,00 kg/god, a nakon obnove iznositi će 45.577 kg/god. Ukupno smanjenje CO2 iznosi 107.041 kg/god, što je smanjenje od 70,14%. Predmetna zgrada trenutno ima energetski razred “C”, a nakon provedba mjera energetske obnove kroz projektne aktivnosti prema navedenoj regulativi zgradu je moguće certificirati u energetski razred “B”.

 

Vrijednost projekta: 12.368.120,90 kn

EU potpora: 4.553.280,63 kn

Završetak projekta: travanj 2021

 


 

Energetska obnova zgrade OŠ Mate Lovraka na adresi Ulica Mirka Antolića 18, Petrinja:

Provedba mjera podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća toplinsku izolaciju vanjskih zidova, krovova iznad grijanih prostora odnosno podova negrijanih, provjetravanih tavana, izmjena dotrajale stolarije, modernizacija sustava razvoda toplinske energije, zamjenu rasvjetnih tijela novom energetski učinkovitijom rasvjetom. Predložene mjere energetske učinkovitosti ukupno rezultiraju smanjenjem toplinske energije i to za 321.495,53 kWh/a, ili 53,79% u odnosu na potrebnu toplinsku energiju QH,nd prije energetske obnove- 597.739,13 kWh. Ušteda primarne energije iznosi 710.496,16 kWh ili 75,04% u  odnosu na primarnu energiju Eprim prije energetske obnove- 946.814,28 kWh. Primarna energija Eprim nakon energetske obnove iznosit će 236.318,12 kWh. Emisija CO2 za školu prije energetske obnove iznosi 188.820 t/god, nakon energetske obnove iznosit će 16,298 t/god. Smanjenje emisije CO2 uslijed energetske obnove škole iznosit će 172.522 t/god, odnosno 91,37%. Uvidom u energetski certifikat škola je smještena u energetski razred E. Implementiranim mjerama i proračunom u za to specijaliziranom softveru zgrada bi bila smještena u energetski razred C.

 

Vrijednost projekta: 6.079.613,70 kn

EU potpora: 3.612.367,34 kn

Završetak projekta: travanj 2021

 


Energetska obnova zgrade OŠ Ivo Kozarčanin na adresi Ulica Tomislava Bogića 2, Hrvatska Dubica:

Predmet ovog projekta je energetska obnova zgrade osnovne škole Ivo Kozarčanin koja se nalazi u Hrvatskoj Dubici na adresi Ulica Tomislava Bogića 2 na k.č.br. 1892, k.o. Dubica. Projektom će se provesti aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energije predmetne zgrade što će rezultirati financijskom uštedom te povećanjem ugode boravka djelatnika i učenika škole uz smanjenje potrošnje energije za grijanje i povećanje stupnja ekološke efikasnosti. Projektni zadatak odnosi se na čitavu građevinu OŠ Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica. Projektirana ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (Qh, nd) iznosi 52,2%. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove ( Eprim) iznosi 108,23%. Smanjenje emisije CO2 iznosi 104,60%.

Predmetna zgrada trenutno ima energetski razred “C”, a nakon provedbe mjera energetske obnove kroz projektne aktivnosti prema navedenoj regulativi zgradu je moguće certificirati u energetski razred “B”.

 

Vrijednost projekta: 4.211.860,59 kn

EU potpora: 2.503.652,65 kn

Završetak projekta: travanj 2021

 


Energetska obnova zgrade područne škole Osekovo – OŠ Popovača na adresi Trg Kraljice Hrvata 8, Osekovo:

Predmet ovog projekta je energetska obnova zgrade područne škole Osekovo – Osnovna škola Popovača koji se nalazi u Osekovu na k.č.br. 1035, k.o. Osekovo. Projektom će se provesti aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energije predmetne zgrade što će rezultirati financijskom uštedom te povećanjem ugode boravka djelatnika i učenika škole uz smanjenje potrošnje energije za grijanje i povećanje stupnja ekološke efikasnosti. rojektni zadatak odnosi se na čitavu građevinu područne škole Osekovo.. Projektirana ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) iznosi 57%. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) iznosi 55%. Smanjenje emisije CO2 iznosi 73,%.

Predmetna zgrada  trenutno ima energetski razred “D”, a nakon provedba mjera energetske obnove kroz projektne aktivnosti prema navedenoj regulativi zgradu je moguće certificirati u energetski razred “B”.

 

Vrijednost projekta: 1.907.567,73 kn

EU potpora: 1.134.306,44 kn

Završetak projekta: travanj 2021

.


Energetska obnova zgrade područne škole Voloder – OŠ Popovača na adresi Trg Sv. Antuna bb, Voloder

Opis projekta:

Ovim projektom planirano je poboljšanje energetskih karakteristika građevine s ciljem smanjenja ukupne potrebne količine energije za redovnu funkciju zgrade, financijskog troška za energiju i vodu te u cilju smanjenje ukupne emisije CO2 cjelokupne građevine. Planirano je: toplinska izolacija vanjskog zida grijanog prostora, izvedba sustava toplinske izolacije stropa, sustav toplinske izolacije ravnog i kosog  krova, toplinska izolacija krova I stropa  grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom prostoru, zamjena sustava  grijanja, ugradnja nove, energetski učinkovite rasvjete hidraulično balansiranje termotehničkog sustava na zgradi, automatizacija mjerenja  potrošnje energenata  i vode, zamjena postojećeg sustava grijanja prostora s kondenzacijskim kotlom, automatska regulacija temperature prostorija i hidraulično balansiranje termotehničkog sustava na zgradi, Instalacija solarnog sustava za pripremu PTV‐a. Predmetna zgrada  trenutno ima energetski razred “D”, a nakon provedba mjera energetske obnove kroz projektne aktivnosti prema navedenoj regulativi zgradu je moguće certificirati u energetski razred “B”.

Vrijednost projekta: 1.399.448,11 kn

Potpora EU: 825.128,59 kn

Završetak projekta: listopad 2020.

 


Energetska obnova zgrade OŠ Novska – Područni razredni odjel Bročice naadresi Sv. Mihovila 80, Novska

Opis projekta:

Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća rekonstrukciju (toplinska izolacija) vanjskih zidova pročelja,  stropa prema tavanu zgrade škole, zamjenu dijela vanjske stolarije. Uz izvedbu radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice zgrade planira se i zamjena rasvjetnih tijela u zgradi te instalacija fotonaponskog sustava. Predložene mjere energetske učinkovitosti ukupno rezultiraju smanjenjem potrošnje toplinske energije i to za  73.115,00 kWh/a, odnosno 75,19 %. Radovima na obnovi ovojnice i zamjeni dijela stolarije godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke sa početnih 97.234,00 kWh/a smanjuje na 24.119,00 kWh/a. Relativna vrijednost godišnje potrošnje toplinske energije za grijanje, QH,nd,rel (%) sa 351,82 % se smanjila na 90,13 % te zgrada iz energetskog razreda G prelazi u energetski razred C.

Vrijednost projekta: 899.976,24 kn

Potpora EU: 509.285,01 kn

Završetak projekta: kolovoz 2020Energetska obnova zgrade Osnovne škole Gornja Gračenica na adresi Zagrebačka bb, Gornja Gračenica

Opis projekta:

Trenutačno se nalazi u energetskom razredu „D“, dok će nakon obnove biti u energetskom razredu „B“. Ovim projektom planirano je poboljšanje energetskih karakteristika građevine s ciljem smanjenja ukupne potrebne količine energije za redovnu funkciju zgrade, financijskog troška za energiju i vodu te u cilju smanjenje ukupne emisije CO2 cjelokupne građevine. Planirane su slijedeće mjere energetske obnove: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora; povećanje toplinske zaštite vanjskog zida; povećanje toplinske zaštite poda prema tlu; zamjena vanjske stolarije; ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja; zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE; Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom.

Vrijednost projekta: 1.694.680,32 kn

Potpora EU: 662.513,41 kn

Završetak projekta: prosinac 2020.

 


Energetska obnova zgrade SŠ Topusko na adresi Školska ulica 14, Topusko

Opis projekta:

Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća toplinsku izolaciju vanjskih zidova, stropova, izmjenu dotrajale stolarije, ugradnju energetski efikasne ventilacije radnih prostora modernizaciju sustava razvoda toplinske energije, zamjenu rasvjetnih tijela novom energetski učinkovitijom. Predložene mjere energetske učinkovitosti ukupno rezultiraju smanjenjem potrošnje toplinske energije i to za 543.591,10 kWh/a, ili 78,37% a ušteda primarne energije iznosi 379.888,90 kWh ili 64,39% u odnosu na primarnu energiju Eprim prije energetske obnove – 589.961,32 kWh. Emisija CO2 za školu prije energetske obnove iznosi 19,755 t/god, nakon energetske obnove iznosi 7,708 t/god. Smanjenje emisije CO2 uslijed energetske obnove škole iznosit će 12,047 t/god, odnosno smanjenje će iznositi 60,98%.

Vrijednost projekta: 7.104.448,63 kn

Potpora EU: 4.063.797,56 kn

Završetak projekta: kolovoz 2020.

 


Energetska obnova zgrade OŠ Novska – Područni razredni odjel Brestača na adresi Brestača bb, Novska

Opis projekta:

Zgrada škole trenutno ima energetski razred “G”, a nakon provedba mjera energetske obnove kroz projektne aktivnosti preći će u energetski razred “C”. U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice zgrade planira se kao rješenje koje se sastoji iz: rekonstrukcije (toplinska izolacija) vanjskih zidova pročelja; rekonstrukcije (toplinska izolacija) stropa prema tavanu;  zamjena dijela vanjske bravarije.

Vrijednost projekta: 852.953,66 kn

Potpora EU: 479.675,99 kn

Završetak projekta: rujan 2020.

 


Energetska obnova zgrade Osnovne škole Donja Gračenica na adresi Školska ulica 42, Donja Gračenica

Opis projekta:

Projektom je planirano: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora; povećanje toplinske zaštite vanjskog zida; povećanje toplinske zaštite poda prema tlu; povećanje toplinske zaštite poda prema negrijanom prostoru; povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru; zamjena vanjske stolarije; ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja; zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE; zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom. Predmetna zgrada nakon provedbe projekta prelazi u B razred.

Vrijednost projekta: 1.939.276,22 kn

Potpora EU: 685.123,25 kn

Završetak projekta: Prosinac 2020

 


Energetska obnova zgrade OŠ Dragutina Tadijanovića na adresi Trg Matice Hrvatske 9/b, Petrinja

Opis projekta:

Projektom je obuhvaćena izrada toplinske ovojnice postojeće zgrade (postava toplinske kontaktne fasade, toplinska zaštita zidova prema tlu (kotlovnica), toplinska zaštita podova na tlu i stropova prema negrijanim tavanima). Također je potrebno sanirati (promijeniti) vanjsku stolariju (PVC prozore i vrata) na prizemlju,1. katu i potkrovlju. Projektni zadatak odnosi se na čitavu građevinu osnovne škole Dragutina Tadijanovića Petrinja. Projektirana ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) iznosi 63,15%. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) iznosi 38,69%. Smanjenje emisije CO2 iznosi 46,93%.

Predmetna zgrada  trenutno ima energetski razred “C”, a nakon provedba mjera energetske obnove kroz projektne aktivnosti prema navedenoj regulativi zgradu je moguće certificirati u energetski razred “B”

Vrijednost projekta: 6.397.103,16 kn

Potpora EU: 3.739.408,79 kn

Završetak projekta: listopad 2020.

 


Energetska obnova zgrade OŠ Novska – Područni razredni odjel Stari Grabovac na adresi Stari Grabovac 142, Novska

Opis projekta:

Zgrada škole trenutno ima energetski razred “E”, a nakon provedba mjera energetske obnove kroz projektne aktivnosti preći će u energetski razred “C”. Provest će se slijedeće mjere energetske učinkovitosti: toplinska izolacija zidova pročelja, rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija (zamjena starih drvenih prozora ), rekonstrukcija rasvjete, instalacija fotonaponskog sustava tj. sunčane integrirane elektrane 10kWp za smanjenje vlastite potrošnje.

Vrijednost projekta: 932.324,24 kn

Potpora EU: 451.506,15 kn

Završetak projekta: kolovoz 2020.

 


Energetska obnova zgrade OŠ Jabukovac na adresi Jabukovac 34, Petrinja

Opis projekta:

Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća toplinsku izolaciju vanjskih zidova, stropova i ravnog krova iznad grijanih prostora, izmjenu dotrajale stolarije, modernizaciju sustava razvoda toplinske energije, zamjenu rasvjetnih tijela novom energetski učinkovitijom. Predložene mjere energetske učinkovitosti ukupno rezultiraju smanjenjem potrošnje toplinske energije i to za 297.689,76 kWh/a, ili 79,05% a ušteda primarne energije iznosi 415.681,88 kWh ili 88,92%. Smanjenje emisije CO2 uslijed energetske obnove škole iznosit će 106,55 t/god, odnosno 94,45%. Implementiranim mjerama i proračunom zgrada bi iz energetskog razreda E prešla u energetski razred B.

Vrijednost projekta: 5.400.346,68 kn

Potpora EU: 3.045.371,10 kn

Završetak projekta: kolovoz 2020

 


Energetska obnova zgrade OŠ Novska – zgrada odjela za rad s djecom s posebnim potrebama na adresi Staroselska 3a, Novska

Opis projekta:

Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća toplinsku izolaciju zidova, zamjenu rasvjete energetski učinkovitijom i instalacijom sunčane integrirane elektrane. Radovima na obnovi ovojnice, godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 14.252,00 kWh/a, odnosno za 59,30%. Ukupna ušteda primarne energije (kWh/god) iznosi 23.150, odnosno 66% u odnosu na primarnu energiju Eprim prije energetske obnove 287,46 kWh/a. Emisija CO2 prije energetske obnove iznosi 6,73 t/a. Nakon energetske obnove iznosit će 2,39 t/a što je smanjenje od 4,34 t/a, odnosno 64,48%.

Vrijednost projekta: 587.178,44 kn

Potpora EU: 281.196,73 kn

Završetak projekta: listopad 2020

 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE NOVSKA NA ADRESI TRG FRANJE TUĐMANA I, NOVSKA

Cilj ovog projekta je energetska obnova zgrade i dvorane Osnovne škole Novska. Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća postavljanje toplinske izolacije vanjske ovojnice na objektu škole i dvorane, zamjenu dotrajale vanjske stolarije ugradnjom nove PVC stolarije, demontažu postojećeg krovnog panela i montažu novog, zamjenu hidroizolacije na ravnom krovu, postavljanje toplinske izolacije stropa prema negrijanom potkrovlju, modernizaciju sustava rasvjete, postavljanje solarne instalacije za pripremu PTV-a i instalaciju kotlovnice.

Projekt je ukupne vrijednosti 7.162.732,67 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 4.014.396,40 kuna.

Razdoblje provedbe projekta: 1. studenog 2016. do 31. ožujka 2019. godine.

 


ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE SUNJA NA ADRESI LJUDEVITA POSAVSKOG 55A, SUNJA

Cilj ovog projekta je energetska obnova zgrade Osnovne škole Sunja. Provedba mjera energetske obnove podupirati će se integralnim pristupom koji obuhvaća ugradnju nove stolarije izrađene od plastificiranih aluminijskih profila, izvođenje nove toplinske ovojnice pročelja ETICS sistemom, ugradnju peći na bio masu i ugradnju novog spremišta za pelete.

Projekt je ukupne vrijednosti 3.879.873,17 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 2.294.759,40 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2016. do 30. ožujka 2019. godine.

 


ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA NA ADRESI ŠKOLSKA 12, TOPUSKO

Cilj ovog projekta je energetska obnova zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora u Topuskom. Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća rekonstrukciju ostakljenih konstrukcija, rekonstrukciju zidova pročelja, rekonstrukciju zidova pročelja i poda potkrovlja, instalaciju solarnih kolektora za pripremu PTV-a, rekonstrukciju rasvjete, uvođenje nove opreme za grijanje i sustava opskrbe sanitarnom vodom.

Projekt je ukupne vrijednosti 4.748.677,78 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 2.835.584,71 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od 22. studenog 2016. do 31. ožujka 2019. godine.

 


ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE GVOZD NA ADRESI ULICA KRALJA PETRA SVAČIĆA 21, GVOZD

Cilj ovog projekta je energetska obnova zgrade Osnovne škole Gvozd. Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća rekonstrukciju termotehničkih instalacija, rekonstrukciju vanjske ovojnice, zamjenu postojeće rasvjete LED rasvjetom, zamjenu postojećih kotlova i instalaciju EMP i rekonstrukciju gromobranskih instalacija.

Projekt je ukupne vrijednosti 5.913.329,86 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 3.445.333,85 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od 22. studenog 2016. do 31. ožujka 2019. godine.

 


ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE GLINA NA ADRESI DR. ANTE STARČEVIĆA I, GLINA

Cilj ovog projekta je energetska obnova zgrade Osnovne škole Glina. Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća rekonstrukciju poda potkrovlja iznad dvorane i središnjeg učeničkog trakta, rekonstrukciju zidova pročelja i ostakljenih konstrukcija te zamjenu rasvjete ekološki prihvatljivom, ugradnju termostatskih ventila na radijatore, instalaciju solarnih kolektora i ugradnju solarnog spremnika za predgrijavanje potrošne tople vode.

Projekt je ukupne vrijednosti 5.394.029,33 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 3.214.943,30 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od 22. studenog 2016. do 31. ožujka 2019. godine.

 


ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE I SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE JOSIPA KOZARCA NA ADRESI AUGUSTA ŠENOE I, LIPOVLJANI

Cilj ovog projekta je energetska obnova zgrade Osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima. Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća rekonstrukciju vanjske ovojnice, rekonstrukciju stropa prema tavanu i poda na dvorani,  ugradnju termostatskih ventila, instalaciju solarnog grijanja PTV-a i fotonaponskog sustava i zamjenu rasvjetnih tijela.

Projekt je ukupne vrijednosti 6.730.126,83 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 3.173.650,60 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2016. do 31. ožujka 2019. godine.

 


ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE IVAN GORAN KOVAČIĆ NA ADRESI GORA 61a, PETRINJA

Cilj ovog projekta je energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gora. Provedba mjera energetske obnove podupirat će se integriranim pristupom koji obuhvaća ugradnju toplinske izolacije vanjskih zidova pročelja, rekonstrukciju stropa prema negrijanom tavanu, rekonstrukciju ostakljenih konstrukcija, uvođenje sustava grijanja na pelete, uvođenje solarnog toplovodnog kolektora te rekonstrukciju rasvjete i električnih instalacija kotlovnice.

Projekt je ukupne vrijednosti 1.711.072,68 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 1.008.025,02 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od 22. studenog 2016. do 31. ožujka 2019. godine.