Sisačko – moslavački župan Ivo Žinić, u pratnji zamjenika župana Romana Rosavca, potpisao je u petak 20. listopada 2017. godine s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravkom Ponošem ugovore za energetsku obnovu sedam škola u Sisačko-moslavačkoj županiji. Od potpisivanja ovih ugovora počinju projektne aktivnosti Sisačko – moslavačke županije na sedam osnovnih škola koje sudjeluju u ovom krugu realizacije energetske obnove škola kojima je Županija osnivač.  kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija osigurano je 20,1 milijun kuna, a ostatak novaca do pune vrijednosti projekata od gotovo 35 milijuna kuna osigurat će Sisačko – moslavačka županija.