Monthly archives: ožujak, 2018

Energetska obnova Donja i Gornja Gračenica

Izgradnjom nove osnovne škole u Popovači Sisačko – moslavačka županija preuzima osnivača prava nad područnom školama Gornja i Donja Gračenica Osnovne škole Vladimir Vidrić, Kutina. U suradnji s Razvojnom agencijom MRAV, Kutina prijavljeni su projekti energetske obnove navedene dvije područne škole za koju je Županija financirala projektnu dokumentaciju. Sisačko – moslavačka županija financirat će uNove prijave na energetsku obnovu škola

Na novi poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Sisačko – moslavačka županija od odgojno – obrazovnih ustanova prijavila je projekte: Energetska obnova zgrade OŠ Dragutina Tadijanovića na adresi Trg Matice Hrvatske 9/b, Petrinja vrijedan 6.397.103,15 kn Energetska obnova zgrade OŠ Novska – Područni razredniPotpora Fonda za sufinanciranje EU projekata

Sisačko – moslavačka županija prijavila je sedam projekata energetske učinkovitosti škola na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koje upravlja navedenim Fondom, odobrilo je potporu za svih sedam projekata. Ukupna vrijednost ove potpore iznosi 10.305.843,20