Izgradnjom nove osnovne škole u Popovači Sisačko – moslavačka županija preuzima osnivača prava nad područnom školama Gornja i Donja Gračenica Osnovne škole Vladimir Vidrić, Kutina. U suradnji s Razvojnom agencijom MRAV, Kutina prijavljeni su projekti energetske obnove navedene dvije područne škole za koju je Županija financirala projektnu dokumentaciju. Sisačko – moslavačka županija financirat će u cijelosti i energetsku obnovu škola nakon zaprimanja rezultata javnog poziva. Vrijednost projekta Energetska obnova zgrade Osnovne škole Donja Gračenica na adresi Školska ulica 42, Donja Gračenica  iznosi 1.939.276,22 kn, a projekta Energetska obnova zgrade Osnovne škole Gornja Gračenica na adresi Zagrebačka bb, Gornja Gračenica 1.741.965,56 kn.