Povodom završetka projekta Energetska obnova zgrade Osnovne škole Novska na adresi Trg Franje Tuđmana 1, Novska održana je završna koordinacija i konferencija. Postavljanja je toplinska izolacija vanjske ovojnice na objektu škole i dvorane, zamijenjena je dotrajala vanjska stolarija ugradnjom nove PVC stolarije, demontiran je postojeći krovni panel i montiran novi, zamijenjena je hidroizolacija na ravnom krovu, postavljena je toplinska izolacija stropa prema negrijanom potkrovlju, moderniziran sustav rasvjete, postavljana je solarna instalacija za pripremu PTV-a i instalaciju kotlovnice. Radove vrijedne više od 6,5 milijuna kuna realizirala je firma Venka Gradnja d.o.o.. uslugu stručnog nadzpora realizirala je firma Tenzor d.o.o. Ukupna vrijednost projekta doseže 7 milijuna kuna.

Projekt su zajednički realizirali Sisačko – moslavačka županija, Razvojna agencija SIMORA i Osnovne škola Novska uz financijsku pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Ovi radovima učenicima i zaposlenicima Osnovne škole Novska omogućen je ugodniji boravak i rad u školi te je ostvarena značajna ušteda u materijalnim troškovima rada škole. Na konferenciji je najavljeno i skorašnji početak radova na energetskoj obnovi područnih škola Osnovne škole Novska.