Župan Ivo Žinić, uz pratnju zamjenika Romana Rosavca, potpisao je u petak, 27. listopada 2017. godine, s načelnikom Općine Lipovljani Nikolom Horvatom Sporazum o zajedničkom financiranju projekta energetske obnove OŠ Josipa Kozarca i sportske dvorane u Lipovljanima. Županija je Osnovu školu Josipa Kozarca, Lipovljani prijavila na Javni poziv na dostavu projektnih