KONTAKTI


Sisačko – moslavačka županija

Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak
Telefon 044/550-190

Koordinator za projekte energetske učinkovitosti: Darjan Vlahov, darjan.vlahov@smz.hr

Projektni tim za Osnovnu školu Novska:

 

Projektni tim za Osnovnu školu Josipa Kozarca, Lipovljani:

 

Projektni tim za Osnovnu školu Sunja:

 

Projektni tim za Osnovnu školu Gvozd:

 

Projektni tim za Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, Gora:

 

Projektni tim za Osnovnu školu Glina:

 

Projektni tim za Osnovnu školu Vladimir Nazor, Topusko: